Geluidstheorie

geluidsdruk

Wat is geluid?

Als je wil gaan mixen in een opnamestudio of je wil de kwaliteit van je beats tot een optimaal niveau brengen, dan moet je eerste weten hoe geluid ontstaat en zich gedraagt. Geluid is een continue verandering van atmosferische druk. Hoe hoger de dichtheid, hoe beter het geleidt. De snelheid van het geluid door lucht van 21  (Celsius) is 344 m/s (meter per seconde).

Golflengte en frequentie

We visualiseren geluid gemakkelijker als een sinus golf. Boven de x-as is er een hoge luchtdruk, onder de x-as een lage luchtdruk.

amplitude-en-golflengte_1

Amplitude: Is de grootte van de afstand boven en onder de nullijn en wordt het volume genoemd in dB (Decibel).

Golflengte: De afstand die het geluid aflegt gedurende een oscillatie (cycle / golf)

Frequentie: Dit hoeveelheid golven per seconde wordt de frequentie genoemd in Hertz, Hz (Heinrich Hertz).

  • De frequentie is evenredig met de toonhoogte.
  • Hoge frequenties hebben korte golflengtes en lage tonen lange.
  • Hoge frequenties leggen minder afstand af dan lage
  • De golflengte van een toon van 880 Hz 0,39 meter
  • De golflengte van een toon van 55 Hz 6,18 meter
  • Lage tonen bevatten meer energie dan hoge tonen

cursus-audio-mixen-680

Faseproblemen op afluisterbronnen en in ruimtes

Fase: Is het verschil in graden tussen een tijdstip in de oscillatie van de golf en de start van de golf. Faseverschillen zijn gevaarlijk in stereo opnames en mixen. Als je een stereo effect toepast op een instrument of een zanger dan bestaat er een kans dat het geluid vermeerderd of verminderd als het mono afgeluisterd wordt. Denk maar aan een smartphone. Over het algemeen treedt er een geluidsvermindering op.

faseproblemen_audio

Problemen treden ook op in ruimtes waarbij reflecties elkaar versterken en uitdoven. Loop maar eens door de kamer met de muziek aan, je hoort steeds een verandering in het laag. Dit is een algemeen probleem in de opnamestudio en is op te lossen door basstraps te bouwen die het laag absorberen. Het is dus van belang dat de ruimte in de muziekstudio groot genoeg is om deze problemen zoveel mogelijk op te lossen.